ЩО ТАКЕ СЛОВОТВІРНИЙ ЛАНЦЮЖОК

Словотвірний ланцюжок

Словотвірний ланцюжок – це послідовність однокореневих слів, розташованих у певному порядку, що утворюють гніздо. Кожне наступне слово в ланцюжку утворюється з попереднього за допомогою словотвірних засобів (префіксів, суфіксів, флексій), утворюючи таким чином деривати (похідні).

Словотвірні ланцюжки дозволяють простежити етапи утворення слів та їх зв’язки в мовній системі. Вони є важливим елементом морфемного аналізу та словотвору. Завдяки словотвірним ланцюжкам можна визначити вихідну форму слова (твірну основу) та всі його похідні.

Розглянемо приклад словотвірного ланцюжка:

* корінь – ЛЕТ
* слово – летіти
* похідне – льотчик
* похідне – льотчиця
* похідне – льотний
* похідне – льотність

У цьому ланцюжку кожне слово утворюється від попереднього за допомогою словотвірних суфіксів (-ик, -иця, -ний).

Словотвірні ланцюжки можуть розгалужуватися за рахунок приєднання різних словотвірних засобів до одного і того самого кореня. Наприклад, від кореня БУД можна утворити такі ланцюжки:

1. будівник – будівництво – будівельний
2. побудова – перебудова – відбудова
3. збудований – забудова – надбудова

Така розгалуженість ланцюжків дозволяє мові створювати значну кількість лексичних одиниць з різними значеннями та відтінками.

Узагальнюючи, можна визначити наступні ознаки словотвірних ланцюжків:

* складаються з однокореневих слів;
* розташовані в порядку від твірної основи до похідних;
* утворюються за допомогою словотвірних засобів;
* дозволяють простежити етапи словотворення та зв’язки між словами.

1. Що таке словотвірний ланцюжок?

Відповідь: Словотвірний ланцюжок – це послідовність слів, які пов'язані між собою способом словотворення, тобто утворення нових слів від уже існуючих. Він показує процес формування слів, визначаючи їх спільний корінь та словотвірні морфеми.

2. Як побудувати словотвірний ланцюжок?

Відповідь: Щоб побудувати словотвірний ланцюжок, потрібно:

 • Визначити кореневу морфему.
 • Знайти слово, яке утворено від цього кореня за допомогою словотвірних суфіксів, префіксів чи інших морфем.
 • Визначити наступний рівень словотворення, беручи попереднє похідне слово.
 • Продовжувати цей процес, поки не досягнемо бажаного кінцевого слова або вичерпаємо усі можливості словотворення.

3. Які види словотвірних ланцюжків бувають?

Відповідь: Види словотвірних ланцюжків:

 • Прості ланцюжки: утворюються від кореня до похідних слів.
 • Розгалужені ланцюжки: утворюються від одного кореня з різними напрямками словотворення.
 • Похідно-суфіксальні ланцюжки: утворяються від основного слова за допомогою суфіксів.
 • Префіксально-суфіксальні ланцюжки: утворяються від основного слова за допомогою префіксів і суфіксів.
 • Зворотні ланцюжки: утворюються від похідного слова до кореня.

4. Навіщо вивчати словотвірні ланцюжки?

Відповідь: Вивчення словотвірних ланцюжків допомагає:

 • Розуміти структуру слів.
 • Визначати словотворчу базу слова.
 • Навчатися будувати слова.
 • Поглиблювати знання лексики.

5. Які приклади словотвірних ланцюжків?

Відповідь: Приклади словотвірних ланцюжків:

 • Книга -> книжечка -> книжковий -> книжкова полиця
 • Земля -> земляний -> землероб -> землеробство
 • Мова -> мовний -> мовник -> мовниковський
 • Ліс -> лісник -> лісництво -> лісничий

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *