ЦЕНТР ГРУПИ

Центр групи в абстрактній алгебрі

Абстрактна алгебра – це розділ математики, який вивчає структури, що складаються з набору елементів разом з однією або декількома операціями, визначеними на цих елементах. Основними поняттями абстрактної алгебри є групи, кільця, поля та модулі. Група – це непустий набір G, на якому визначено операцію, звану множенням, яка поєднує будь-які два елементи G в один елемент G, і яка має такі властивості:

 • Асоціативність: для будь-яких трьох елементів a, b і c групи G множення задовольняє рівності (a * b) * c = a * (b * c).
 • Єдиний елемент-ідентифікатор: існує єдиний елемент e в G, такий що для будь-якого елемента a групи G множення задовольняє рівності e * a = a * e = a.
 • Інверсний елемент: для кожного елемента a групи G існує єдиний елемент b в G, такий що a * b = b * a = e, де e – елемент-ідентифікатор групи G.

Центр групи – це підгрупа групи, яка складається з елементів, що комутують з усіма елементами групи. Іншими словами, центр групи – це множина елементів групи, які можна переставляти в будь-якому порядку без зміни результату операції. Центр групи позначається Z(G).

Властивості центра групи

 • Центр групи завжди є абелевою підгрупою. Абелева підгрупа – це підгрупа, в якій операція множення є комутативною, тобто для будь-яких двох елементів підгрупи a і b виконується рівність a * b = b * a.
 • Центр групи є найбільшою абелевою підгрупою групи. Це означає, що будь-яка інша абелева підгрупа групи є підмножиною центра групи.
 • Центр групи є нормальним дільником групи. Нормальний дільник – це підгрупа групи, яка інваріантна відносно внутрішніх автоморфізмів групи. Іншими словами, для будь-якого елемента g групи G і будь-якого елемента h з центра групи G виконується рівність g * h * g^−1 ∈ Z(G).
 • Центр групи є характеристичною підгрупою групи. Характеристична підгрупа – це підгрупа, яка зберігається при будь-якому автоморфізмі групи. Іншими словами, для будь-якого автоморфізму f групи G виконується рівність f(Z(G)) = Z(G).

Приклади центрів груп

 • Центром групи симетричних перестановок S_n є підгрупа перестановок, що не містять непарних циклів.
 • Центром групи циклічних перестановок C_n є підгрупа перестановок, що складаються з одного циклу.
 • Центром групи кватерніонів H є підгрупа, що складається з елементів 1, -1, i, -i.
 • Центром групи матриць 2×2 з визначником 1 є підгрупа матриць, що діагоналізуються.

Застосування центрів груп

 • Центри груп використовуються в теорії представлень груп. Теорія представлень груп – це розділ математики, який вивчає лінійні представлення груп.
 • Центри груп використовуються в алгебричній топології. Алгебрична топологія – це розділ математики, який вивчає топологічні простори за допомогою алгебричних методів.
 • Центри груп використовуються в теорії модулів. Теорія модулів – це розділ математики, який вивчає модулі над кільцями.

Висновок

Центр групи – це важлива підгрупа групи, яка має багато корисних властивостей. Центри груп використовуються в різних областях математики, таких як теорія представлень груп, алгебрична топологія та теорія модулів.

Запитання, що часто задаються

 1. Що таке центр групи?
 2. Які властивості центру групи?
 3. Наведіть приклади центрів груп.
 4. Де використовуються центри груп?
 5. Чому центри груп є важливими?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *